Opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací:

Vážení čtenáři,

s účinností od 10. 9. 2020 je opětovně zavedena povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách.

Vstup do Městské knihovny Nýřany je tedy  povolen pouze s ochranou dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

I nadále trvá pro osoby vstupující do knihovny stávající opatření :

 – povinnost dezinfikovat si ruce

–  dodržení odstupu min 1,5 m

– dobu pobytu doporučujeme omezit na minimum
(resp. na nezbytně nutnou dobu), pohyb v knihovně může být regulován

–  řiďte se pokyny knihovnic 

 

Děkujeme Vám, že respektujete tato nezbytná opatření nutná pro provoz Městské knihovny v Nýřanech.

 

 

 

Publikováno