Berdych Kamil

Kamil_Berdych_(1885-1914) Kamil Berdych (křtěn Václav)

(18. listopadu 1885 Nýřany– 3. května 1914 Praha), byl český anarchistický básník

Nemanželský syn chudé matky (otcem prý byl pán z lepší společnosti), Po absolvování obecné školy se učil v Plzni knihařem. Seznámil se s plzeňskými i pražskými anarchisty, kteří byli seskupeni kolem S. K. Neumanna. V r. 1909 odjel do Švýcarska, kde se zúčastnil akce mezinárodní anarachistické federace. Po návratu pracoval v Nýřanech na dole Grimich. V r. 1911 získal místo kulisáka v pražském Divadle na Vinohradech. Po špatně léčeném zápalu plic pobýval téměř rok v pražských nemocnicích a 3. 5. 1914 zemřel na tuberkulózu v nemocnici na Vinohradech.
Básně publikoval v časopisech Tribuna, Bezvládí, Komuna, Práce, Zádruha, Šibeničky. Básně pocházely z rukopisných sbírek Bludičky a Pohanství přicházející, které se nedochovaly. Jediná básnická sbírka Z melodií bastarda vyšla v r. 1909 v Praze. Epickou skladbu Dceru Jairovu nevydal z finančních důvodů (vyšla jako příloha časopisu Tvar č. 4/2000).
Dílo:
Z melodií bastarda. Praha, 1909.

ukázka:

Růže severu

Studené jsou růže severu.
Unaveně hledí do světla.
Na slunce jak na svou chiméru
hledí od jitra, v němž rozkvetla…

Cizí je a těžká jejich vůně;
jenom noc je láskou rozpálí,
jako hlavu, která smutkem stůně
a jíž hvězdy lásku vylhaly.

externí zdroj  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamil_Berdych#Život

Publikováno