MUDr. Pichl, Josef Bojislav

Josef Bojislav Pichl 1813-1888
Jiné jméno (Pseudonym) Kosořský, 1813-1888

Narození Kosoř (Česko) – 23.08.1813
Úmrtí Praha (Česko) – 12.03.1888
Místo působení Kladno (Česko)
Nýřany (Česko) 1861-1864,Pardubice (Česko),Praha (Česko)
Český lékař, spisovatel a novinář.

Životopis Absolvent lékařské fakulty v Praze. Během studií se přátelil s mnoha vlastenci, např. V. Štulcem, F. L. Riegrem, V. V. Tomkem aj. a zapojil se do buditelské práce. Spolupracoval s J. Jungmannem na přípravě Slovníku česko-německého, s V. R. Krameriem v redakci Večerního vyražení. – Od r. 1843 městský lékař v Pardubicích. Organizoval tzv. vlastenecké srazy na Kunětické hoře. V r. 1848 vydával vlastenecký časopis Pardubický hlasatel svobody a lidu práva. Krátce po vydání byl pronásledován a nucen opustit Pardubice. Zakladatel pražského politického časopisu Svatováclavské poselství. Redaktor Obecního listu a časopisu Včela. – V l. 1854-1861 hutní lékař v Kladně, kde se podílel na kulturním životě města a stál u kolébky spolků Budislav a Občanská beseda. Zde vydal některé své práce tiskem. Krátce lékař v Nýřanech, v r. 1864 se natrvalo vrátil do Prahy. Zde založil tiskárnu a vydával časopis Česká včela. – Překladatel ze španělštiny a portugalštiny, polštiny, ruštiny, angličtiny a němčiny. Jeden z prvních českých překladatelů Cervantese. Autor básní, textů písní, novel, satiry, divadelních her a autobiografické knihy Vlastenecké vzpomínky. Manžel básnířky Marie Čacké.

další informce

Publikováno