O naší knihovně

knihovna

Historie knihovny se datuje od 15.6.1874,  kdy byla založena Čtenářská a zábavní beseda.
3. 6. 1882  byla otevřena první česká matiční škola. Krátce nato vznikla při české škole knihovna.

Prvním knihovníkem byl J.Čížek. Knihovnu rozdělil na žákovskou, pro inteligenci a lidovou. Ústřední matice školská zaslala knihovně 107  knih jako dar. Celkem 352 knih daroval J.K.Jeřábek,  podučitel nýřanské školy. Nejvíce knih darovali studující 3.a 4. ročníku reálného gymnázia z Prahy. Další dary byly od profesora Rohlinga, školního inspektora ze Stříbra, Romana Nejedlého učitele z Litomyšle (otec akademika Z.Nejedlého). Později do knihovny přispívali i místní občané, vlastenecké spolky Radbuza, Národní Pošumavská jednota, plzeňské spolky a také F.Schwarc, tajemník Ústřední matice školské a osobní přítel J.Nerudy.

Od té doby se knihovna několikrát stěhovala a zaznamenala velké změny.

rok 1983 – přesídlila z Alšovy ulice (bývalá škola) do Nerudovy ulice č.p.411

rok 1993 – byl pro knihovnu zakoupen první počítač , což značně usnadnilo práci zaměstnancům knihovny

od r. 2003 – poskytuje knihovna službu veřejného internetu

v květnu 2006 – začala realizace úplné přestavby  knihovny a skončila v září r. 2007

24.října 2007 – zahájila knihovna činnost ve zcela nové podobě

Součástí knihovny se stalo i environmentální středisko-středisko ekologické výchovy a vzdělávání.
V nových prostorách kromě tradiční knihovnické činnosti je umístěna stálá expozice o historii Nýřan a okolí.

r. 2009 – byl  spuštěn v knihovně on- line katalog, který umožňuje čtenářům přístup na své čtenářské konto a dokonalý přehled o knihovním fondu.

od  r. 2010  –  provozuje knihovna své webové stránky

od r. 2014 – se knihovna stala prodejním místem turistické známky “ No. 2071 – Nýřany – stálá expozice hornictví „

r.2017  –  knihovna zmodernizovala své webové stránky pro přehledné zobrazení i v mobilních telefonech

od r.  2018 –  využívá knihovna  nový knihovnický systém „Tritius“, program umožňuje uživatelům zasílat e-mailem upozornění na končící výpůjční dobu,  zaslání upomínek  nebo informací o výpůjčkách

Knihovna ke dni 31.12.2023 spravuje knihovní fond v počtu cca 35 700 knih. Navštěvuje nás cca 600 registrovaných čtenářů z toho cca 200 dětí.
Za rok 2023 přibylo do fondu  cca 600 nových titulů pro děti i dospělé. Půjčeno bylo 31 600 knih a časopisů. V tomto roce bylo uskutečněno 6 360 návštěv v knihovně.