Služby

Služby čtenářům a návštěvníkům:

  • půjčování dokumentů za podmínek stanovených Knihovním řádem
  • rezervace požadovaných dokumentů
  • možnost prodloužení výpůjček a rezervace přes internet
  • přístup k internetu
  • poskytování bibliograficko-informačních služeb

Poplatky a ceník služeb

1. Registrační poplatek za rok:

Čtenáři nad 70 let                                        zdarma
ZŠ a MŠ Nýřany pro potřeby výuky             zdarma
Zaměstnanec Městské knihovny Nýřany     zdarma
Děti, studenti, důchodci,                             50,00 Kč
Ostatní                                                      100,00 Kč

2. Manipulační poplatky:

Ztráta ,poškození legitimace čtenáře         20,00 Kč
Ztráta ,poškození čárového kódu              10,00 Kč
Rezervace knihy                                        10,00 Kč

3. Sankční poplatky:

První upomínka (neposílá se)                    10,00 Kč
Druhá upomínka (neposílá se)                   45,00 Kč
Třetí upomínka (poštou; e-mailem)            65,00 Kč
Čtvrtá upomínka (poštou; e-mailem)        140,00 Kč
Ztráta,poškození knihy                              cena knihy + 100,00 Kč
Ztráta ,poškození periodika                      cena periodika

4. Ceny speciálních služeb:

Práce v síti internet (omezená doba max. 20 minut)        zdarma
Pořízení kopie, tisk,                                             3,00 Kč/1 strana

MVS – meziknihovní výpůjční služba        zdarma + poštovné (dle sazebníku České pošty)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.