O naší knihovně

knihovna

Historie knihovny se datuje od 15.6.1874,  kdy byla založena Čtenářská a zábavní beseda.
3. 6. 1882  byla otevřena první česká matiční škola. Krátce nato vznikla při české škole knihovna.

Prvním knihovníkem byl J.Čížek. Knihovnu rozdělil na žákovskou, pro inteligenci a lidovou. Ústřední matice školská zaslala knihovně 107  knih jako dar. Celkem 352 knih daroval J.K.Jeřábek,  podučitel nýřanské školy. Nejvíce knih darovali studující 3.a 4. ročníku reálného gymnázia z Prahy. Další dary byly od profesora Rohlinga, školního inspektora ze Stříbra, Romana Nejedlého učitele z Litomyšle (otec akademika Z.Nejedlého). Později do knihovny přispívali i místní občané, vlastenecké spolky Radbuza, Národní Pošumavská jednota, plzeňské spolky a také F.Schwarc, tajemník Ústřední matice školské a osobní přítel J.Nerudy.

Od té doby se knihovna několikrát stěhovala a zaznamenala velké změny.

rok 1983 – přesídlila z Alšovy ulice (bývalá škola) do Nerudovy ulice č.p.411

rok 1993 – byl pro knihovnu zakoupen první počítač , což značně usnadnilo práci zaměstnancům knihovny

od r. 2003 – poskytuje knihovna službu veřejného internetu

v květnu 2006 – započala realizace úplné přestavby  knihovny a skončila v září r. 2007

24.října 2007 – otvírá knihovna činnost ve zcela nové podobě

Součástí knihovny se stalo i environmentální středisko- středisko ekologické výchovy a vzdělávání.
V nových prostorách kromě tradiční knihovnické činnosti je umístěna stálá expozice o historii Nýřan a okolí. Dále zde mimo jiné probíhají besedy, výstavy a jiné kulturní akce.

r. 2009 – byl  spuštěn v knihovně on- line katalog, který umožňuje čtenářům přístup na své čtenářské konto a dokonalý přehled o knihovním fondu.

od  r. 2010  –  provozuje knihovna své webové stránky

r.2017  –  knihovna zmodernizovala své webové stránky pro přehledné zobrazení i pro  mobilní telefony

Knihovna ke dni 31.12.2017 spravuje knihovní fond v počtu cca 32 000 knih. Navštěvuje nás cca 635 registrovaných čtenářů z toho 185 dětí.
Za rok 2017 bylo nakoupeno 941 nových titulů pro děti i dospělé. Půjčeno bylo 39 045 knih a časopisů .  V tomto roce bylo uskutečněno 8 641 návštěv v knihovně  a 3 558 návštěv on-line služeb . Služeb veřejného internetu vyžilo cca 400 návštěvníků.