Služby

Služby čtenářům a návštěvníkům:

  • půjčování dokumentů za podmínek stanovených Knihovním řádem
  • rezervace požadovaných dokumentů
  • možnost prodloužení výpůjček a rezervace přes internet
  • přístup k internetu
  • poskytování bibliograficko-informačních služeb

Poplatky a ceník služeb

1. Registrační poplatek za rok:

[table caption=““ th=false width=“500″ colwidth=“100|35″ colalign=“left|left“ id=“table-own“]
Čtenáři nad 70 let,zdarma
ZŠ a MŠ Nýřany pro potřeby výuky,zdarma
Zaměstnanec Městské knihovny Nýřany,zdarma
Děti\, studenti\, důchodci,50\,00 Kč
Ostatní,100\,00 Kč
[/table]

2. Manipulační poplatky:

[table caption=““ th=false width=“500″ colwidth=“100|35″ colalign=“left|left“ id=“table-own“]
Ztráta / poškození legitimace čtenáře,20\,00 Kč
Ztráta / poškození čárového kódu,10\,00 Kč
Rezervace knihy,10\,00 Kč
[/table]

3. Sankční poplatky:

[table caption=““ th=false width=“500″ colwidth=“100|35″ colalign=“left|left“ id=“table-own“]
První upomínka (neposílá se),10\,00 Kč
Druhá upomínka (neposílá se),45\,00 Kč
Třetí upomínka (poštou),65\,00 Kč
Čtvrtá upomínka (poštou),140\,00 Kč
Ztráta / poškození knihy,cena knihy + 100\,00 Kč
Ztráta / poškození periodika,cena periodika
[/table]

4. Ceny speciálních služeb:

[table caption=““ th=false width=“500″ colwidth=“100|35″ colalign=“left|left“ id=“table-own“]
Práce v síti internet (omezená doba max. 20 minut),zdarma
Pořízení kopie – tisk,3\,00 Kč/1 strana
[/table]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.