Vaše tipy na doplnění knihovního fondu

Vážené čtenářky a čtenáři,

Nepodařilo se Vám  v našem fondu nalézt některé tituly nebo autory ?  Dáváme Vám možnost se spolupodílet na tvorbě našeho knihovního fondu.

Stačí jen málo – napsat nám autory a názvy knih,  které byste si rádi přečetli .  My se po zvážení pokusíme tituly doplnit.

Tipy zasílejte na e- mail : knihovna@mesto-nyrany.cz

Publikováno